Zásady ochrany osobných údajov

Nižšie nájdete informácie o ochrane údajov.

LEITECH s.r.o
Tovarenska 48
06401 Stara l´ubovna
Slovakia
+421 52 4468 434
info@leitech.sk

Zodpovedná osoba 
Spoločnosť LEITECH s.r.o je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov na našej webovej stránke. Naše údaje nájdete v tiráži. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Vaše údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez vášho výslovného súhlasu. 
  
Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov 
Prístupové údaje/ Súbory denníka servera 
Automaticky zhromažďujeme a ukladáme informácie, ktoré nám odosiela váš prehliadač. Sú to

  • Typ/verzia prehliadača,
  • použitý operačný systém,
  • URL odkazu (predtým navštívená stránka),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera
  • množstvo prenesených údajov a
  • správu o tom, či bola žiadosť úspešná.

IP adresy používateľov sa po skončení používania vymažú alebo anonymizujú. V prípade anonymizácie sa adresy IP menia takým spôsobom, že jednotlivé údaje o osobných alebo faktických okolnostiach už nemožno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo ich možno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe len s vynaložením neprimeraného množstva času, nákladov a práce. Údaje v takzvaných log súboroch vyhodnocujeme v anonymizovanej podobe, aby sme mohli ďalej zlepšovať webové stránky a robiť ich užívateľsky prívetivejšími, ako aj rýchlejšie vyhľadávať a opravovať chyby. Okrem toho sa používajú na kontrolu kapacít serverov, aby bolo možné v prípade potreby poskytnúť zodpovedajúce objemy údajov. 
  
Žiadosť o kontakt 
Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vami poskytnuté údaje budeme spracovávať my a ďalšie spoločnosti skupiny HTI AG na účely vybavenia vašej otázky bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo na odvolanie súhlasu.  
  
Newsletter 
Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť prihlásiť sa na odber e-mailového spravodajcu. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním noviniek. 
Aby sme vám mohli poskytovať cielené informácie, zhromažďujeme a spracúvame aj dobrovoľne poskytnuté informácie o vašom osobnom pozdrave, preferovanom jazyku a oblastiach vášho záujmu. 
Po registrácii na odber noviniek vám zašleme potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie. 
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas písomným oznámením alebo (v prípade e-mailového spravodajcu) kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. 
  
Ukladanie údajov/webshop 
Na účely spracovania zmluvy uchovávame tieto údaje: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, daňové číslo a bankové súradnice. Údaje, ktoré ste poskytli, sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu. Žiadne údaje sa neposkytujú tretím stranám, s výnimkou prenosu údajov o kreditnej karte spracovateľskej banke/poskytovateľovi platobných služieb na účely odpísania kúpnej ceny, nami poverenej prepravnej spoločnosti/spedičnej spoločnosti na doručenie tovaru a nášmu daňovému poradcovi na plnenie našich povinností podľa daňových zákonov. 
Po ukončení nákupného procesu budú nami uložené údaje vymazané. V prípade uzavretia zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávajú až do uplynutia lehoty na uchovávanie údajov podľa daňových predpisov (10 rokov). 
Údaje o názve, adrese, zakúpenom tovare a dátume nákupu sa budú uchovávať až do uplynutia záruky za výrobok (10 rokov). Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo písm. b) (nevyhnutné na plnenie zmluvy) DSGVO. 
  
Odovzdávanie údajov tretím stranám 
Údaje, ktoré sme zhromaždili, budú poskytnuté tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na účely plnenia zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas. Takto odovzdané údaje môžu naši poskytovatelia služieb použiť len na plnenie svojich úloh. Tie sme starostlivo vybrali a písomne objednali. Sú viazané našimi pokynmi a pravidelne ich monitorujeme. Žiadne iné použitie týchto informácií nie je povolené a žiadny z nami poverených poskytovateľov služieb ich nepoužije na iné účely. 
  
Voľné pracovné miesta a online prihlášky 
Na našej webovej stránke ponúkame voľné pracovné miesta s možnosťou zaslať nám žiadosť online (e-mailom alebo prostredníctvom online formulára žiadosti). Ak sa prihlásite, vaše údaje budeme zhromažďovať a spracovávať len v rámci procesu podávania prihlášok. 
  
Cookies 

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadne škody. Súbory cookie používame na to, aby boli naše webové stránky pre používateľov prívetivé. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. 
Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavovaní súborov cookie a povoliť ho len v jednotlivých prípadoch. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na tejto webovej lokalite nájdete tu. 
  
Webová analýza pomocou služby Google Analytics 
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade, že je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html alebo www.google.de/intl/de/policies/. Radi by sme upozornili, že na tejto webovej stránke bol do služby Google Analytics pridaný kód "anonymizeIp", ktorý zabezpečuje anonymizovaný zber IP adries (tzv. maskovanie IP). 
  
Správca značiek Google 

Na správu našich webových stránok a integráciu technológií založených na súboroch cookie používame službu Tag Manager, ktorú ponúka spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Na tento účel sa vaša IP adresa prenáša na server spoločnosti Google, ktorý sa môže nachádzať aj v USA, pri každom vyvolaní jednej z našich internetových stránok. IP adresa nie je spoločnosťou Google ukladaná ako súčasť služby Tag Manager a používa sa len na integráciu technológií, ktoré Tag Manager spravuje. Samotný správca značiek nenastavuje žiadne súbory cookie. 
  
Google Adwords 
Ako zákazník služby AdWords používame aj službu sledovania konverzií Google, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak ste na našu webovú stránku vstúpili prostredníctvom reklamy Google, Google Adwords nastaví vo vašom počítači súbor cookie ("konverzný súbor cookie"). Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité naše stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a bol tak presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať používateľov. Ak si neželáte zúčastniť sa na postupe sledovania, môžete tiež odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný - napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať aj nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény "googleadservices.com". 
  
Remarketing Google 
Naše stránky používajú technológie opätovného cielenia od spoločnosti Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
To umožňuje zacieliť na návštevníkov našich webových stránok personalizovanú reklamu podľa ich záujmov. Reklama sa zobrazuje na základe analýzy predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní pomocou súborov cookie. Pokiaľ je nám známe, v tomto procese sa neukladajú žiadne osobné údaje. Na tento účel sa ukladá súbor cookie, ktorý slúži na zhromažďovanie anonymizovaných údajov o záujmoch používateľov, a tým na individuálne prispôsobenie reklamy týmto informáciám. Tieto súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. 
Proti používaniu súborov cookie na opätovné cielenie môžete trvalo namietať deaktiváciou záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google tu: www.google.com/settings/ads/onweb/. 
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese www.google.com/policies/technologies/ads/. 
  
Vlastné publiká v službe Facebook 

Používame funkciu remarketingu "Custom Audiences" spoločnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Keď navštívite našu webovú lokalitu, vytvorí sa spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Spoločnosť Facebook tak získava informácie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku z vašej IP adresy. Ak ste členom Facebooku, Facebook môže tieto informácie prepojiť s vaším profilom na Facebooku - za predpokladu, že ste proti tomu nevzniesli námietku v nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom profile na Facebooku - a použiť ich na cielené zobrazovanie reklám na Facebooku. 
Podrobné informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou Facebook a o vašich právach a možnostiach v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/. 
  
Leadfeeder 
Súčasne so službou Google Analytics používame aj službu Leadfeeder, ktorú prevádzkuje spoločnosť Liidio Oy, Mikonkatu 17, 0100 Helsinki, Fínsko. Spoločnosť Leadfeeder pri analýze pristupuje k zoznamu IP adries návštevníkov webových stránok, ktorý poskytuje služba Google Analytics, a spája zoznam IP adries s informáciami o spoločnostiach, ktoré možno nájsť na internete pod týmito IP adresami. Vzhľadom na skrátenie IP adries návštevníkov webových stránok, ktoré sa vykonáva už pri používaní služby Google Analytics, sa priamy osobný odkaz nezisťuje. Odkaz na osobu sa môže vykonať na základe domnienky pri preskúmaní prepojených informácií o spoločnosti. 
Podrobné informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov spoločnosťou Leadfeeder nájdete v informáciách o ochrane údajov na www.leadfeeder.com/privacy/. 
  
Bláznivé vajce 
Naša webová lokalita využíva na analýzu používania službu, ktorú poskytuje spoločnosť Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, Spojené štáty, www.crazyegg.com. Táto služba používa súbory cookie na analýzu spôsobu používania webovej stránky (napríklad na aký obsah klikáte). Na tento účel sa profil používania vizuálne zobrazuje pomocou tzv. "tepelných máp". Pri používaní Crazy Egg sa nezhromažďujú, nespracúvajú ani nepoužívajú žiadne osobné údaje. Pri používaní pseudonymov sa vytvárajú len profily používania. Údaje zozbierané pod pseudonymom sa nebudú spájať so skutočnými údajmi o vás. 
Proti zhromažďovaniu, spracovaniu a zaznamenávaniu údajov vytvorených službou Crazy Egg môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa pokynov na stránke www.crazyegg.com/opt-out. 
  
Skripty Java 
Youtube 

Na našej stránke je načítaný kód Java skriptu spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej len Youtube). Na vkladanie videí na naše webové stránky používame poskytovateľa YouTube. Ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript a nemáte nainštalovaný blokátor JavaScriptu, váš prehliadač môže prenášať osobné údaje do spoločnosti Youtube. Nevieme, aké údaje Youtube spája s prijatými údajmi a na aké účely Youtube tieto údaje používa. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Ak chcete úplne zabrániť spúšťaniu kódu Java-Script zo služby Youtube, môžete si nainštalovať blokátor Java-Scriptu (napr. www.noscript.net alebo www.ghostery.com). 
  
Pripojenie na Facebook 

Facebook Connect je ponuka spoločnosti Facebook, Inc. Používanie služby Facebook Connect podlieha zásadám ochrany osobných údajov a podmienkam používania spoločnosti Facebook. Pri používaní služby Facebook Connect sa k nám prenášajú údaje z profilu na Facebooku a údaje zverejnené na Facebooku z vášho profilu na Facebooku. Naopak, údaje sa môžu prenášať z nás do vášho profilu na Facebooku. Vaše prenesené údaje budeme uchovávať a spracovávať na účely registrácie na platforme. Registráciou služby Facebook Connect súhlasíte s prenosom profilových údajov z vášho profilu na Facebooku k nám a s prenosom údajov na používanie od nás k Facebooku. 
  
Zásuvné moduly sociálnych médií 
Facebook 

Na našej webovej stránke sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo tlačidla "To sa mi páči" pod článkom, ako aj podľa "Facebook Blog Radar" a Facebook Blog Page v bočnom paneli (spoločne označované ako doplnky Facebook). Vďaka týmto doplnkom Facebooku sa pri návšteve našej stránky vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook prostredníctvom vašej návštevy získava informácie o tom, že ste navštívili naše stránky s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to" na našej stránke, keď ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, obsah našich stránok bude prepojený s vaším profilom na Facebooku. Následne môže spoločnosť Facebook priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému kontu. Radi by sme zdôraznili, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Z tohto dôvodu vás odkazujeme na tento odkaz, kde nájdete ďalšie informácie o vyhlásení spoločnosti Facebook o ochrane údajov: en-de.facebook.com/policy.php. 
Ak si neželáte, aby spoločnosť Facebook spájala vašu návštevu našej webovej lokality s vaším účtom na Facebooku, požiadame vás, aby ste sa pri návšteve našej webovej lokality odhlásili zo svojho používateľského účtu na Facebooku. 
  
Právo na informácie a odvolanie 

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenos údajov. 
Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili na spracovanie svojich osobných údajov. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do odvolania. 
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V prípade námietky sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať na účely priameho marketingu. 
Máte právo podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu. 
  
Môžete nás kontaktovať na týchto kontaktných údajoch: 
LEITECH s.r.o
Tovarenska 48
06401 Stara l´ubovna
Slovakia
+421 52 4468 434
info@leitech.sk