Kariéra v spoločnosti LEITECH

80

Na angažovaných zamestnancov čakajú príležitosti. V našej skupine ponúkame primeranú výzvu pre každého, či už ide o študenta, mladšieho či staršieho profesionála. Náročná práca v kombinácii s dostatočnou možnosťou pracovať samostatne, vám zaručí množstvo príležitostí na učenie a odbornú prípravu priamo na pracovisku. Staňte sa súčasťou nášho tímu aj vy a inšpirujte sa našimi skúsenými 3 814 zamestnancami a manažérmi na celom svete! V spoločnosti LEITECH v Starej Ľubovni budete súčasťou 80-členného tímu, ktorý pôsobí v oblasti dodávateľského reťazca (plánovania výroby, nákup, výroba a logistika, riadenie staveniska a montáž), predaja a služieb zákazníkom.

ČO PONÚKAME

Vzdelávanie a rozvoj

Pri vzdelávaní našich zamestnancov nešetríme námahou ani nákladmi. Program, ktorý ponúkame na našej internej škole Leitner College zahŕňa jazykové alebo počítačové kurzy, bezpečnostné školenia, špecializované školenia priamo na pracovisku a tiež semináre pre manažérov.
Naši zamestnanci sa zúčastňujú aj na každoročných stretnutiach, na ktorých si stanovia najbližšie ciele, hovoria o svojom profesionálnom rozvoji a plánujú si so svojimi nadriadenými ďalšie etapy svojej kariéry.

Finančné výhody

Štruktúra odmeňovania je nastavená vysoko nad úrovňou stanovenou zákonom. Prihliada na kvalifikáciu, skúsenosti a výkonnosť konkrétneho zamestnanca.

Práca a voľný čas

Už pred mnohými rokmi sme chceli uľahčiť našim zamestnancom zosúladenie pracovného a súkromného života a pokračujeme v tom doteraz. Existujúcu situáciu neustále vylepšujeme a stále hľadáme cesty, ako sa prispôsobiť rôznym potrebám našich zamestnancov. Táto snaha sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej personálnej politiky.

Dotovaná reštaurácia pre zamestnancov

V našej zamestnaneckej reštaurácii sú jedlá rovnako kvalitné ako naše výrobky. Snažíme sa nielen uspokojiť potreby našich zamestnancov, ale dbáme hlavne na najvyššiu kvalitu, čerstvosť a široký výber stravy, aby sme vyhoveli širokej škále rôznych chutí.

INÉ POZÍCIE

Vaša kariérna cesta sa začína tu

VŠEOBECNÁ ŽIADOSŤ

Nové ciele, nové úlohy pre vás

Nenašli ste ponuku, ktorú ste hľadali? Jednoducho sa prihláste online. Vaša žiadosť bude preskúmaná. Prihláste sa tu!

STÁŽ

Objavte svoju budúcu profesiu

Ak chcete pracovať v medzinárodnej spoločnosti s výbornou perspektívou a stabilným zázemín, ste na správnom mieste. Pri samostatnej práci vás budú neustále podporovať naši profesionálni odborníci v danej oblasti. Týmto spôsobom stážistom zaručíme získavanie informatívnych skúseností a reálny pohľad na každodenný pracovný život. 96 % bývalých stážistov by sa opätovne prihlásilo na stáž. Pre mnohých z nich je stáž odrazovým mostíkom ku kariére v podnikoch našej skupiny. Zoznámte sa s našimi divíziami a uchádzajte sa o miesto stážistu!

KTO SME

Náš medzinárodný tím

Naši zamestnanci z 20-tich lokalít tvoria medzinárodný tím, ktorý cezhraničnou kooperáciou spoločne pracuje na úspechoch firmy. Naše pobočky umiestnené v Európe, Severnej Amerike a Ázii, ale aj početné predajné a servisné miesta sú pre každého člena tímu výzvou a zároveň príležitosťou. Podporujú globálnu komunikáciu, medzinárodnú výmenu informácií a učenie sa jeden od druhého. Medzinárodnú spoluprácu nevnímame len ako pracoviská po celom svete, ale predovšetkým ako obohatenie našej spoločnej práce vzhľadom na rozdiely, rozmanitosť a kontrasty. Príležitosť na spoločný rast prostredníctvom spoločných zážitkov poskytujú aj naše rôzne firemné podujatia. V prevádzkach na Slovensku sa aktivity sústreďujú na dodávateľský reťazec (plánovanie výroby, nákup, výroba a logistika, riadenie staveniska a montáž), ako aj na predaj a služby zákazníkom.