Udržateľnosť v spoločnosti LEITECH

Vďaka streche na novej výrobnej budove spoločnosti LEITECH, ktorá je kompletne vybavená fotovoltaickými panelmi, si vyrábame elektrickú energiu pre závod aj administratívnu budovu. Podľa prvých odhadov si takto za rok dokážeme vyrobiť približne 350 000 kWh elektrickej energie. Aby sme tento systém čo najlepšie využili, pracovný čas sme prispôsobili hodinám slnečného svitu, takže potrebná elektrina sa vyrába výlučne týmto spôsobom. V spoločnosť LEITECH sa tiež vyhýbame výrobe zbytočných emisií, aby sme chránili životné prostredie. Okrem znižovania poškodzujúcich emisií CO2 v ovzduší, sa vzhľadom na budúcnosť zaoberáme aj optimalizáciou samotnej výroby energie. Nami vyrábané lanové dopravné systémy pre osobnú dopravu spĺňajú tie najvyššie požiadavky pokiaľ ide o udržateľnosť, a to nielen v horách, ale poskytujú značné odľahčenie aj doprave v mestách.

Pomoc v spoločnosti LEITECH

Spoločnosť LEITECH poskytuje pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. V úzkej spolupráci s primátorom mesta Stará Ľubovňa sme pomohli našim susedom z ukrajinského pohraničia. Poskytli sme im ubytovanie vrátane potrebného nábytku, dodali sme im potraviny z našej "firemnej jedálne" a podporili sme ich aj finančne. Okrem toho sa spoločnosť LEITECH postarala o dopravu/logistiku, dary a kontakt s pohraničnými obcami.

Darcovtsvo v spoločnosti LEITECH

V spoločnosti LEITECH nám nie sú ľahostajné ani sociálne problémy. Najmä v lokalite závodu podporujeme prostredníctvom darcovstva a sponzorstva realizáciu rôznych projektov v sociálnej, kultúrnej a športovej oblasti. Podporujeme napríklad juniorský tím hokejového klubu v Starej Ľubovni, ktorý má približne 100 členov vo veku od 5 do 11 rokov. Talenty, ktoré na ľade reprezentujú farby mesta, si hovoria Ľubovnianski rytieri.